سرور , سروراختصاصی , لیست سرورهای اختصاصی

مشخصات خدمات سرور اختصاصی

  • ارائه خدمات نگهداری و مدیریت سرور
  • اختصاص هر سرور تنها به یک مشترک
  • دسترسی کامل مشترکین برای مدیریت سرور خود
  • تضمین کیفیت خدمات و برقراری امکانات با ضریب اطمینان 99%
  • نصب رایگان هر یک از سیستمهای عامل UNIX/Linux, Windows, FreeBSD