خدمات لایسنس


لایسنس دایرکت ادمین
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی
لایسنس سی پنل سرور مجازی
لایسنس دایرکت ادمین
220,000ریال
ماهانه
نصب رایگان
تغییر ای پی در صورت خرید بیش از یک ماه
تخفیف ندارد
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی
2,650,000ریال
ماهانه
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن
تغییر ای پی انلاین
لایسنس سی پنل سرور مجازی
1,580,000ریال
ماهانه
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن
تغییر ای پی انلاین