هاست اختصاصی


BronzePack
SilverPack
GoldPack
FullPack
BronzePack
فضا
5000 مگابایت
همه امکانات
نامحدود
پشتیبانی
24 ساعته
SSL
رایگان
بک آپ
روزانه
آپ تایم منابع
100 درصد
10,000,000ریال
سالانه
SilverPack
فضا
10000 مگابایت
همه امکانات
نامحدود
پشتیبانی
24 ساعته
SSL
رایگان
بک آپ
روزانه
آپ تایم منابع
100 درصد
20,000,000ریال
سالانه
GoldPack
فضا
15000 مگابایت
همه امکانات
نامحدود
پشتیبانی
24 ساعته
SSL
رایگان
بک آپ
روزانه
آپ تایم منابع
100 درصد
2,500,000ریال
ماهانه
FullPack
فضا
20000 مگابایت
همه امکانات
نامحدود
پشتیبانی
24 ساعته
SSL
رایگان
بک آپ
روزانه
آپ تایم منابع
100 درصد
40,000,000ریال
سالانه