ضمن عرض سلام به اطلاع کلیه مشترکین محترم میزبان سرور می رسانیم با توجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز ، تعرفه خدمات موجود در میزبان سرور نیز دست خوش تغییراتی شده است.
تعرفه های جدید ممکن است بصورت ماهیانه نوساناتی داشته باشد.
با تشکر

Tuesday, November 6, 2018

« بازگشت