یافتن کالاها و سرویسها

PLAN A
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20000 مگابایت
تعداد دیتابیس : 5
پارک دامنه : 10
سایر امکانات : نامحدود
50,000ریال ماهانه
PLAN B
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : 60000 مگابایت
تعداد دیتابیس : 15
پارک دامنه : 10
سایر امکانات : نامحدود
80,000ریال ماهانه
PLAN C
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : 150000 مگابایت
تعداد دیتابیس : 15
پارک دامنه : 10
سایر امکانات : نامحدود
100,000ریال ماهانه
PLAN D
فضا : 6000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
180,000ریال ماهانه
PLAN E
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
220,000ریال ماهانه
PLAN F
فضا : 15000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
280,000ریال ماهانه
PLAN G - Delux
فضا : 20000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
340,000ریال ماهانه